Didaktika računalništva in informatike
(DidRI)

Pri predmetu gre za didaktično usposabljanje slušateljev za pouk informatike in računalništva v osnovni in srednji šoli ter vodenje različnih oblik interesnih dejavnosti na tem področju.