Spletni strežniki
(SpleStrez)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Namen predmeta je slušatelja praktično seznaniti z osnovnimi veščinami, potrebnimi pri zagotavljanju nemotenega delovanja spletnih strežnikov, ki zagotavljajo podporo IKT pri pouku.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom