Priprava učnih gradiv
(PripUG)

V kobinaciji s predmetom Učna gradiva na spletu je namenjen usposabljanje slušateljev za pripravo e-učnih gradiv v osnovni in srednji šoli. Predmet nudi ustrezna znanja, ki slušateljem omogočajo nudenje pomoči ostalim učiteljem pri uporabi in pripravi e-gradiv.