Učna gradiva na spletu
(UGSplet)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Predmet je namenjen usposabljanju slušateljev za pripravo učnih gradiv na spletu. S tematiko naj bi se spoznali v tej meri, da so usposobljeni tudi za nudenje pomoči ostalim učiteljem pri uporabi in pripravi tovrstnih učnih gradiv.

Ta predmet zahteva ključ za vpis