Učenje z računalnikom
(UcRac)

Predmet je namenjen usposabljanju slušateljev z razvojem, oblikami in uporabe IKT pri poučevanju. S pridobljenim znanjem naj bi bili usposobljeni pomoči ostalim učiteljem pri uporabi in pripravi IKT.