Podatkovne strukture in algoritmi
(PSIA)

Slušatelji bodo spoznali osnovne podatkovne strukture in z njimi povezane algoritme, ki se uporabljajo pri programiranju. Nove podatkovne strukture in algoritme bodo znali uporabiti pri reševanju problemov iz realnega življenja, kjer se da pomagati z računalnikom. Spoznali bodo teoretične osnove delovanja programske opreme in s tem pridobili ustrezno podlago za poučevanje računaništva in informatike.